Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πόλης 1-2 Μαρτίου 2019 Με την Συμβολή της Οι.Ομ.Κω. στην οργάνωση του

Επιμορφώτριες : Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Μαρία Βασιλειάδου, Αν. Καθηγήτριες στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick Κύπρου
Στην επιμόρφωση αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, το Ζάππειο και το Ζωγράφειο με την παρουσία του Συντονιστή Εκπαίδευσης κ. Σ. Γιωλτζόγλου. Πραγματευτήκαμε τα ακόλουθα θέματα:
Ανάπτυξη κοινωνικοπολιτισμικής δεξιότητας στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας . «Απόκτηση, εκ μέρους των δασκάλων, της δυνατότητας κατανόησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους τρόπους και τις συνήθειες μιας κοινωνίας που αντικατοπτρίζονται/καθρεφτίζονται σ’ αυτήν», « ανάδειξη και τη χρήση τους στο γλωσσικό μάθημα» παράλληλα με τις γνώσεις. Στάσεις , γεωγραφικές και κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, γλωσσικό ύφος, στερεότυπες φράσεις και ιδιωτισμοί, δηλώσεις, συνυποδηλώσεις, ελάχιστες διαφορές, παρώνυμα, τύποι μη λεκτικής επικοινωνίας, γλωσσικός περιορισμός κ.α.)
Ο ρόλος της Μουσειακής Αγωγής μέσα από την τεχνολογία για τον εμπλουτισμό της γλώσσας. Εργαστήριο για τις βασικές αρχές και την έννοια της Μουσειακής αγωγής στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την χρήση της τεχνολογίας σε πρακτικές εφαρμογές της Μουσειακής αγωγής για τον εμπλουτισμό της γλώσσας.
Στρατηγικές κατάκτησης προφορικού λόγου/λεξιλογίου- Προσληπτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο στον προφορικό και γραπτό λόγο. Στρατηγικές ανακάλυψης (προσδιοριστικές, κοινωνικές), στρατηγικές εμπέδωσης (μνημονικές,γνωστικές,κοινωνικές). Η μέθοδος keyword, η μέθοδος PEG, εικασία από το συγκείμενο οπτικοποίηση,χρήση ΜΜΕ,χρήση λεξικών, λέξεις κλειδιά,ανάλυση, αποστήθιση, δομημένη επανάληψη, ομαδοποίηση, σημασιολογική χαρ-τογράφηση, συσχετίσεις, η μέθοδος Loci, αλυσίδα λέξεων κ.α
Η εικόνα ως αφετηρία ανάδυσης λόγου. Μ.Βασιλειάδου,Εργαστήριο, ασκήσεις μέσω της εικαστικής διαδικασίας τόσο στην παραγωγή του γραπτού αλλά και τον εμπλουτισμό του προφορικού λόγου
Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Γλωσσικό μάθημα σε τάξεις με διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας. Η εκ των προτέρων σχεδίαση της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Πολλάπλές και συνεργατικές διαδικασίες μάθησης, διαχείριση της τάξης με παραδείγματα σε περιστάσεις επικοινωνίας «Αθλητισμός» και «Περιβάλλον».

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree