Ανακοίνωση των θέσεων της Οι.Ομ.Κω. για τα θέματα Ομογενειακής Παιδείας (21/3/2018)

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με την κοινοποίηση της πρότασης «βαθμίδα και σχολείο» αρχές τους Ιουνίου 2016 είχε εκφράσει δημόσια τις θέσεις της με την Ανακοίνωση της 8/6/2016. .

Οι προτάσεις της Οι.Ομ.Κω. συνοπτικά ήταν:
Η αναβάθμιση της ομογενειακής Παιδείας προϋποθέτει μια συνεπή άσκηση παιδαγωγικής πολιτικής και όχι ρηξικέλευθων μέτρων όπως «βαθμίδα και σχολείο».
Θα πρέπει το ζήτημα της ομογενειακής Παιδείας να απαγκιστρωθεί να είναι θέμα της «αμοιβαιότητας» που για πολλά χρόνια υπήρξε το εμπόδιο για επίλυση ζητημάτων και συσσώρευση προβλημάτων.
Θα πρέπει οι εμπλεκόμενοι παράγοντες να προβούν άμεσα σε ενέργειες όπως:
α. Παιδαγωγική εκτίμηση της κατάστασης πραγμάτων.
β. Εκτίμηση του μαθητικού πληθυσμού για τα επόμενα χρόνια.
γ. Εμπέδωση οράματος σε όλους τους παράγοντες της Παιδείας - εγκατάλειψη της αδράνειας και της αντίληψης «όλα είναι καλά».
δ. Ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όλων.
ε. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που λείπει (π.χ. ελληνικής γλώσσας για τα γυμνάσια και λύκεια).
στ. Εναρμόνιση της διδακτέας ύλης μεταξύ των σχολείων και υποβολή προτάσεων προς την αλλαγή. του κανονισμού των σχολείων ώστε και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας να καθορίζουν την προβίβαση ή όχι των μαθητών.
Στο διάστημα των δύο ετών που παρήλθε:
α. Υπήρξε αποστολή δύο ειδικών (Μάρτιος του 2017) για εκτίμηση της κατάστασης πραγμάτων στην Πόλη. Αν και δεν έχει εκδοθεί μια επίσημη έκθεση, προφορικά έχουμε ενημερωθεί ότι η κατάσταση πραγμάτων κατά την άποψη των αξιολογητών βρέθηκε να είναι «πολύ δύσκολη».
β. Δεν προχώρησαν οι συνεχείς προτάσεις μας ως Οι.Ομ.Κω. προς το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Πολιτικής για έναρξη εργασιών όπως:
i- Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων προς τους εκπαιδευτικούς με αξιολόγηση αυτών στο τέλος της επιμόρφωσης.
ii- Η κατάρτιση βιβλίων (όπως είχε γίνει για 16 τίτλους την περίοδο 2010-2013 με την ουσιαστική συμβολή της Οι.Ομ.Κω. για τις τάξεις δημοτικού και εν μέρει γυμνασίου) για τα μαθήματα που έπρεπε να διδάσκονται στα Ελληνικά (γλώσσας και επιστημονικών μαθημάτων) για τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου.
γ. Υπήρξε κάμψη κατά 25% στην αύξηση των εισαγόμενων μαθητών, η οποία είχε επιτευχθεί χάρη στην έναρξη το 2009 της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού της Κ. Σταυροδρομίου (μέσος όρος 25 μαθητών σε σύγκριση των 12-15 μαθητών κατά τα προηγούμενα χρόνια). Η εισαγωγή κατά μέσο όρο 25-30 νέων μαθητών θα εξασφάλιζε σε 10 χρόνια διπλασιασμό του μαθητικού πληθυσμού δηλαδή από 250 (που κυμαινόταν την περίοδο 2000-2010) σε 450-500. Η αιτία της κάμψης υπήρξε ότι, σημαντικός αριθμός (10) νέων μαθητών αντί να εγγράφονται στο νηπιαγωγείο και τη δημοτική εκπαίδευση της Ζαππείου Σχολής εγγράφονται σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία που έχουν δημιουργηθεί από τούρκους ιδιώτες σε πρώην ελληνικά μειονοτικά σχολεία. Η πλειοψηφία των μαθητών αυτών συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ξενόγλωσσα ή τουρκικά σχολεία.
δ. Οι υπεύθυνοι των ρωμαίικων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αρνούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις του Ομογενειακού Συμβουλίου που ιδρύθηκε το 2014 μετά από πολύχρονες προσπάθειες.
Για παράδειγμα:
- Ο διορισμός νέων ομογενών εκπαιδευτικών να γίνεται με ανοικτή προκήρυξη της θέσης.
- Οι εκπαιδευτικοί να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή το έργο που εκτελούν και ειδικά να δώσουν τα τετράδια των μαθητών τους με την διατήρηση της ανωνυμίας τους.
- Να καταστεί η διδασκαλία ζήτημα πρώτης προτεραιότητας σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, όπως εκδηλώσεων ακόμα και που άπτονται θεμάτων παιδείας
- Η απόφαση να ιδρυθεί Ταμείο Ομογενειακής Παιδείας (ως κοινή πηγή υποστήριξης των σχολείων) αντιμετωπίστηκε με διστακτικότητα και ουσιαστικά δεν έχει επιτευχθεί. Τα σχολεία έδωσαν ισολογισμούς/προϋπολογισμούς μετά από τριετή προσπάθεια.
- Αν και έχει περιοριστεί σε κάποιο βαθμό ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων, η συνεργασία δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
- Να δημιουργηθεί προκαταρτικό έτος διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και να γίνουν ενέργειες ώστε το μάθημα ελληνικής γλώσσας να μην είναι προαιρετικό, εφόσον πρόκειται για σχολεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας.
- Να διδάσκουν εκπαιδευτικοί σε δύο σχολεία για την βέλτιστη κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.
Για τα δύο τελευταία σημεία συνήθως εκφράζεται η άρνηση με το αιτιολογικό «Οι ιθύνοντες δεν θα το εγκρίνουν», πράγμα το οποίο δεν θα επιβεβαιωθεί αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες όπου δει. Εξάλλου σε τρείς συναντήσεις που είχε το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. με τους Υπουργούς Παιδείας της Τουρκίας δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα εγκριθούν αν υποβληθούν οι προτάσεις όπως αυτές.
ε. Ουδεμία προσπάθεια έγινε για προσέλκυση μαθητών από τις οικογένειες οικογενειών εξ Ελλάδος που διαβιούν στην Κων/λη.
στ. Η προσπάθεια της Οι.Ομ.Κω. για την ίδρυση στην αρχή «Σαββατιανού» Νηπιαγωγείου στην ανατολική ακτή δεν ευδοκίμησε επειδή η Κοινότητα της περιοχής αρνήθηκε να χρησιμοποιηθεί το κτίριο του Μορφωτικού Συλλόγου, ενώ το Σχολείο που έκλεισε πριν από 5 χρόνια νοικιάστηκε σε ιδιωτικό φορέα και λειτουργεί ως νηπιαγωγείο. Ορισμένες εκτιμήσεις ανέφεραν για μέχρι και 10 παιδιά που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κανονικό αν είχε λειτουργήσει.
Κατόπιν των ανωτέρω η Οι.Ομ.Κω. προτείνει:
Θα πρέπει άμεσα με την συγκρότηση ειδικής επιτροπής να καταρτιστεί μέσα σε διάστημα ενός μήνα το αργότερο, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλώς εκφρασμένες απόψεις, Σχέδιο Δράσης Αναβάθμισης της Παιδείας. Η Έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκαν την Πόλη τον Μάρτιο του 2017 πρέπει να αποτελέσει αφετηρία του Σχεδίου Δράσης. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι δεσμευτικές και να έχει συνέπειες σε αυτούς που θα αρνηθούν να τις εφαρμόσουν. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ – ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;
- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ομογενειακής Παιδείας ως εκπροσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πα-τριάρχη και να εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόζει μέτρα σε περίπτωση μη εφαρμογής αποφάσεων που λαμβά-νονται από τις θεσμοθετημένες αρχές.
- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού από ειδική Επιτροπή και να αποφασιστούν τα μελλοντικά τους καθήκοντα για την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη και τις α-νάγκες των σχολείων της Ίμβρου.
- Να γίνουν όσα δεν έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree