Προσπάθειες από την Οι.Ομ.Κω. για την επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει για την χορήγηση Αδειών Παραμονής Κωνσταντινουπολιτών

Τα τελευταία δύο χρόνια σε ορισμένες περιπτώσεις συμπολιτών μας προκύπτουν δυσκολίες στην ανανέωση των αδειών παραμονής τους. Το πρόβλημα έχει προκύψει από την λανθασμένη ερμηνεία από τα Κέντρα Αλλοδαπών του εδαφ.4, του άρθρου 3, της ΚΥΑ 4000/3/84 (περί παραμονής και εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας). Ενώ το εδάφιο αυτό ορίζει ότι όσοι κατείχαν διαβατήριο ΟΤΑ εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής Διαβατηρίου και σε κανένα σημείο του αναφερόμενου άρθρου 3 δεν ζητείται η ύπαρξη για τον αιτούντα διαβατήριο της Τουρκίας με την λανθασμένη ερμηνεία, παρά του ότι έχει επισημανθεί αυτό στο αρμόδιο Υπουργείο, ταλαιπωρούνται οι συ-μπολίτες μας που και αυτοί από δική τους αμέλεια δεν έχουν μεριμνήσει να πολιτογραφθηθούν και να αποκτή-σουνε Ελληνική ιθαγένεια. Στις 4/12/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της Οι.Ομ.Κω. κ. Νίκου Ουζούνογλου με τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λάμπρο Μπαλτσιώτη για την εύρεση λύσης στα θέματα που έχουν ανακύψει. Σκοπός του Υπ. Εσωτερικών είναι να βρεθεί τρόπος υπαγωγής στην απόφαση Υπ. Απόφαση 123/2016 όσων ομογενών δεν δύνανται να εκδώσουν ΕΔΤΟ λόγω μη κατοχής διαβα-τηρίου ώστε στη συνέχεια να ανοίξει και ο δρόμος για την κτήση ιθαγένειας από όσους το επιθυμούν. Το Δ.Σ. πα-ρακολουθεί το θέμα από κοντά.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree