Ανακοίνωση για την Μακεδονία

Ο αλυτρωτισμός αποτελεί μέσο εξυπηρέτησης επεκτατικών συμφερόντων κατά της ειρήνης
Στην καθ’ ημάς Ανατολή οι ισχυρές κρατικές οντότητες του πλανήτη μας, τους τελευταίους αιώνες,
έχουν χρησιμοποιήσει την έξαψη αλυτρωτισμών σε ελεγχόμενες κυβερνήσεις, για την εξυπηρέτηση των
μακρόπνοων συμφερόντων τους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η παραποίηση της ιστορικής αλήθειας με την
επανεγγραφή της, αποτελεί κύριο μηχανισμό πρόκλησης τοπικών συγκρούσεων. Με την αντίληψη αυτή
η πρόκληση διχασμών εξυπηρετείται πολύ εύκολα με την «κατασκευή» νέων εθνοτήτων.
Οι ανθρώπινες τραγωδίες των τελευταίων 25 ετών της π. Γιουγκοσλαβίας και της Μέσης Ανατολής απο-
τελούν το απτό παράδειγμα της αλήθειας αυτής. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την από 1872 απόφαση
του, της Μείζονος Συνόδου του, είχε τονίσει τις καταστροφές που θα έφερνε ο «Εθνοφυλετισμός». Δυ-
στυχώς η ανθρωπότητα δεν κατάφερε να αποφύγει τον κίνδυνο αυτό και θυσιάστηκαν ολόκληρες αν-
θρώπινες Κοινότητες στον βωμό των συμφερόντων ισχυρών της γης.
Η αιφνίδια ανάδυση τις μέρες μας του «Μακεδονικού» ζητήματος έχει αφετηρία την δεκαετία του 1870,
με την πρόκληση εθνοτικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια, από ισχυρά κράτη και είχε επισημανθεί από
την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Σήμερα το ουσιαστικό είναι οι λαοί της περιοχής να αντιληφθούν ότι οι πολιτικές ισχυρών κρατών με
έξαψη αλυτρωτισμών, αποτελεί μέγιστο κίνδυνο όπως δείχνουν οι αδιαμφισβήτητες ιστορικές αλήθειες.
Οι κίνδυνοι αυτοί γίνονται μεγαλύτεροι όταν κράτη αναλαμβάνουν αυτόκλητα τον ρόλο του «προστάτη»
μειονοτήτων σε περιοχές εκτός των συνόρων τους.
Η διάσωση των ιστορικών αληθειών χωρίς φόβο και πάθος, η αποφυγή εθνοτικών συγκρούσεων αλλά
και εσωτερικών διχασμών για τον Ελληνισμό αποτελεί το κύριο μέσο αποτροπής νέων θανάσιμων κινδύ-
νων για το Γένος.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree