Προχωράει με ταχύς ρυθμούς η φωτογράφιση του Αρχείου Περιουσιών των Προσφύγων της Μικράς Ασίας—Ανατολικής Θράκης χάρη την προσφορά των εθελοντών της Οι.Ομ.Κω. και την συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Η προσπάθεια που ξεκίνησε με την πρωτο-eggrafa
βουλία της Οι.Ομ.Κω. , σε συνεργασία με τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), το προη-
γούμενο καλοκαίρι έχει πλέον εισέλθει στην
ουσιαστική φάση υλοποίησης της. Από τα
μέσα Οκτωβρίου ε.ε. έχει ξεκινήσει χάρη
στην εντατική εργασία 4 εθελοντών η φωτο-
γράφιση των Αρχείων που αφορά τις δηλώ-
σεις που είχαν υποβάλει στις αρμόδιες Επι-
τροπές οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Κα-
ταστροφής. Οι εργασίες πραγματοποιούνται
μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
και Μνημονίου Συνεργασίας που έχουν συ-
νυπογράψει: η Διεύθυνση των ΓΑΚ , η Οι.Ομ.Κω, και η Ο.Π.Σ.Ε. (Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων
Ελλάδος). Μέχρι σήμερα έχουν περατωθεί οι φωτογραφίσεις των περιουσιακών δηλώσεων που αφο-
ρούν τις πατρίδες : Κωνσταντινούπολη (31 τόμοι), Τραπεζούντα (66 τόμοι), Σμύρνη (164 τόμοι), Άγκυρα
(2 τόμοι), Έφεσος (4 τόμοι), Ηρακλεία-Ραιδεστού (2 τόμοι), Νίκαια (Βιθυνίας—2 τόμοι), Φιλαδελφείας (6
τόμοι). Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας το έργο αφορά μια τιτάνια προσπάθεια που
πρέπει να συνεχιστεί με την αποδελτίωση των ευρετηρίων και θα τεκμηρίωση την αδύνατη να υπολογι-
στεί ΑΔΙΚΙΑ που έχει υποστεί ο Ελληνισμός της Ανατολής με την συγκάλυψη κατ’ επίφαση μιας Διεθνούς
Συνθήκης περί «Ανταλλαγής των Ελληνοτουρκικών Πληθυσμών» στον βωμό της δημιουργίας «εθνικά κα-
θαρών» κρατών. Το έργο χρειάζεται πολλούς εθελοντές που πρέπει να συνδράμουν διαθέτοντας τουλά-
χιστο μία ημέρα τον εβδομάδα. Είναι σίγουρο ότι η μελέτη των Αρχείων ότι θα οδηγήσει σε πλήθος δι-
πλωματικών και διδακτορικών εργασιών που είναι αναγκαίες για να εμπλουτίσει την βιβλιογραφία του
πολιτισμού που εκριζώθηκε συνέπεια των πολιτικών ιδεολογιών και πρακτικών που είχαν ως πηγή τον εκ
της «Εσπερίας» πηγάζοντα Εθνοφυλετισμό. Το έργο θα συνεχιστεί με γοργούς ρυθμούς και εξετάζεται η
κατασκευή από την Οι.Ομ.Κω. και δεύτερου συστήματος φωτογράφισης, ώστε με την παράλληλη λει-
τουργία δύο συστημάτων να περατωθεί το έργο σε συντομότερο χρόνο.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree